Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Lan can cột đá cẩm thạch và chế biến sản phẩm trong nhà máy của chúng tôi

Aug 20, 2019

Cột đá cẩm thạch, lan can đá cẩm thạch và các sản phẩm chạm khắc đang chế biến trong nhà máy của chúng tôi, chào mừng bạn đến nhà máy của chúng tôi và ghé thăm.

marble hollow column cut by diamond wire saw

marble processing by cnc carving machine

marble inspection

marble panels for wall

cutting for marble railing

marble carving  Assembling

marble carving polishing

marble cnc cutting machine

marble handrail processing